Hướng dẫn chấm công cho khối quản lý hành chính dựa hoàn toàn trên giờ bấm và hướng dẫn lập bảng chấm công cho giảng viên

1. Thông báo về việc triển khai công tác chấm công cho khối quản lý hành chính dựa hoàn toàn trên giờ bấm và hướng dẫn lập bảng chấm công cho giảng viên. Tải về

2. Mẫu 01PTC - Giấy xác nhận giờ công: Tải về

3. Mẫu 02PTC - Đơn xác nhận ngày công, giờ công: Tải về

4. Mẫu 03PTC -  Đơn xin nghỉ phép, nghỉ không lương (Nghỉ dưới 3 ngày)Tải về

5. Mẫu 05PTC - Đề nghị đi công tác: Tải về

6. Mẫu 06PTC -  Đơn xin nghỉ phép, nghỉ không lương (Nghỉ trên 3 ngày): Tải về

7. Mẫu 07PTC - Đơn xin nghỉ phép đặc biệt:: Tải về

8. Mẫu 08PTC - Đơn đề nghị nghỉ thai sản: Tải về

9. Mẫu 09PTC - Phiếu đề nghị làm thêm giờ: Tải về

10. Mẫu 10PTC - Bảng chấm công giảng viên: Tải về

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 39
Hôm nay: 240
Hôm qua: 388
Tổng cộng: 5068119

Giới thiệu